more from
doub club

香港仔

by New Youth Barbershop

/
  • Streaming + Download

    Includes unlimited streaming via the free Bandcamp app, plus high-quality download in MP3, FLAC and more.

      $8 HKD  or more

     

about

我成長的地方是最美麗的,
純粹因為我在長大的時候遇上。
去到再遠的世界我都會想起這裡。

我當然都會大個,
香港仔,我希望你不要改變到我不再認得你。

lyrics

《香港仔》

曲:新青年理髮廳
詞:新青年理髮廳
編:新青年理髮廳

我朋友中學時代 就喺鴨脷洲長大
而家下個個大晒 反而唔太想大
東村西村 跑落海怡 會經過大街
鴨脷洲唔算大 不過以前已經係我地全世界
嗱嗱嗱 鴨脷洲個「脷」字唔好寫錯
全部都有淵源 唔識記得要寫過

呢個咁嘅小島 你都未必知道
佢擁有全世界最高 嘅人口密度
穿過鴨脷洲大橋 掟個彎就到黃竹坑
家下家家戶戶都搬晒上半山
唔好誤會 只不過係搬晒上石排灣

以前姑媽住喺黃竹坑成街都係小販
間唔時仲會一家人去海洋公園玩
而家海洋公園都好少去 唔係我地去
生日嗰日免費或者可以諗諗佢

住得喺香港仔 做咩都要出銅鑼灣
咁唔行香港仔隧道 唔通爬過座山
講到呢條隧道幾時會塞 我地就最有心得
返工時間佢會塞?佢未必塞
放工時間佢實塞?佢都未必塞
無錯佢就喺你最趕時間最心急嗰陣先塞

日日都間歇性封閉
咁不如索性將佢成條荒廢
不過都唔好制
第時有左地鐵可能更加濕滯
沿住地鐵沿線 全世界都要改變
話就話幫你改善 趕走左你先

周圍拆呀拆呀拆 拆到一撻撻
條馬路窄呀窄呀窄 有咁窄得咁窄
起酒店servce啲客 趕走啲阿婆阿伯
食肆又拆無野喰 深灣船廠嗰邊喺樹放火靠嚇
卒之拆到個世界無晒性格

一住住左廿幾年 萬一要搬都唔知點算
一條村最緊要 要有啲公園
你老未 你未老 所以你未必知道
緊要有啲細路 仲要有啲兩老
拖下手仔散步 噏下呢呢路路

嗰啲環球店鋪 根本唔需要響到
如果我想買野 我自然會出軒尼斯道
呢到以前唔係咁架喎
定係 我地大個左?

credits

released May 30, 2016
曲詞編:新青年理髮廳

license

all rights reserved

tags

about

New Youth Barbershop

Doub Club
雙運球唱片

contact / help

Contact New Youth Barbershop

Streaming and
Download help

Report this track or account

If you like New Youth Barbershop, you may also like: